Privacyverklaring

J.Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. vindt uw privacy erg belangrijk. Wij willen u graag laten weten welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en wij gebruiken uw gegevens alleen voor diensten waar u om hebt gevraagd. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van J.Vissers Makelaardij & Taxaties o.z.. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere bedrijven, sites en/of bronnen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z., gevestigd aan Pimpernel 12 5411GZ Zeeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pimpernel 12
5411GZ Zeeland
+31 (0) 486-424929
info@vissersmakelaardij.nl
https://www.vissersmakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

taxatie van een woning
de reden van de taxatie, bv financiering van de woning, aankoopbeslissing, verkoopbeslissing, boedelscheiding
de datum van de opdracht, de marktwaarde(n) en het taxatierapport
de omschrijving en kenmerken van de woning zoals het bouwjaar, de oppervlaktes, inhoud en indeling, kadastrale gegevens en overige bijlagen
foto’s van de woning
de reden van de eventuele intrekking van de taxatie-opdracht
overige informatie die u aan ons verstrekt
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
voor de afhandeling van betaling
J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. verwerkt uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, financiële administratie

Geautomatiseerde besluitvorming

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Derde partijen waarvan wij gebruik maken:

accountant voor de verwerking van onze (financiële) administratie
het uitbrengen van een gevalideerd taxatierapport; het validatie-instituut betreft NWWI, Taxateursunie, TVI of Ivalidatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vissersmakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vissersmakelaardij.nl. J. Vissers Makelaardij & Taxaties o.z. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, welke regelmatig getest worden.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Wij hanteren wachtwoorden op al onze computersystemen en mobiele telefoon.
Wij beschikken over een afsluitbare kantoorruimte en afsluitbare archiefkast.
Pimpernel 12  |  5411 GZ  Zeeland
  |   T (0486) 42 49 29
  |   F (0486) 42 49 93
  |   E info@vissersmakelaardij.nl