Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Iedere appartementseigenaar is vanuit de wet automatisch verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Soms is dit een papieren kwestie, waarbij iedereen zijn zaken regelt. Dit heet een 'slapende VvE'.

Het kan ook zo zijn dat de rol van de VvE van grote invloed is op iedere eigenaar afzonderlijk en dat hiervoor maandelijks een bijdrage wordt betaald. Dit noemt men een 'actieve VvE'.

In de splitsingsakte staat aangegeven welk onderhoud voor gezamenlijke rekening is en welk deel voor de individuele eigenaar.

Het is zaak goed inzicht te hebben in de financiën van de VvE.Wanneer blijkt dat een VvE schulden heeft, dan wordt u als eventuele koper mede-eigenaar van die schuld. Dit betekent dat de woonlasten misschien sterk omhoog gaan en dat u als koper mede aansprakelijk wordt voor zo'n schuld. Wanneer u als koper daarmee grote risico's loopt, dan moet dat eventueel worden vertaald in een lagere koopprijs.

Pimpernel 12  |  5411 GZ  Zeeland
  |   T (0486) 42 49 29
  |   F (0486) 42 49 93
  |   E info@vissersmakelaardij.nl