Wat is de splitsingsakte?

Alle rechten en plichten van de eigenaren van het appartementencomplex staan beschreven in de splitsingsakte, ook wel akte van splitsing genoemd.

Hierin staat precies welke gedeelten van het gebouw uw privé-eigendom zijn en welke gedeelten tot de gemeenschappelijke ruimten behoren. Soms wordt in een splitsingsakte verwezen naar een standaard reglement van splitsing waarin de hoofdlijnen staan omschreven.

Pimpernel 12  |  5411 GZ  Zeeland
  |   T (0486) 42 49 29
  |   F (0486) 42 49 93
  |   E info@vissersmakelaardij.nl