Is een voorlopige koopovereenkomst definitief?

Een 'voorlopige koopovereenkomst', ondertekend door beide partijen, is een definitieve overeenkomst. De koop is gesloten als mondeling overeenstemming is bereikt over de prijs en de overige condities. De koop van de woning wordt daarmee officieel vastgelegd.

In deze overeenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Indien u zich anders dan door de vastgelegde ontbindende voorwaarden wilt terugtrekken, bent u meestal een boete verschuldigd.

Pimpernel 12  |  5411 GZ  Zeeland
  |   T (0486) 42 49 29
  |   F (0486) 42 49 93
  |   E info@vissersmakelaardij.nl