Wat is de overdrachtsbelasting die ik moet betalen?

Dit is de belasting die wordt geheven bij aankoop van bestaande woning. Deze bedraagt momenteel 2% van de verkoopprijs van de woning en moet worden betaald door de koper, tenzij anders overeengekomen. Deze belasting maakt onderdeel uit van kosten koper.

Pimpernel 12  |  5411 GZ  Zeeland
  |   T (0486) 42 49 29
  |   F (0486) 42 49 93
  |   E info@vissersmakelaardij.nl