Wat betekenen Kosten Koper (k.k.) en Vrij Op Naam (V.O.N.)?

Kosten Koper (k.k.)

Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met Kosten Koper (k.k.). Hierbij gaat het om kosten voor: overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster, overdrachtsbelasting en notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.

Vrij op naam (v.o.n.)

Bij een nieuwbouwwoning staat meestal achter de koopsom de term V.O.N. Deze afkorting betekent Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen.

Pimpernel 12  |  5411 GZ  Zeeland
  |   T (0486) 42 49 29
  |   F (0486) 42 49 93
  |   E info@vissersmakelaardij.nl